Domov Kto sme Novinky História Galéria Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

Detský domov ŠTÓS

Snažíme sa poskytovať starostlivosť deťom

na čo možno najvyššej ľudskej a odbornej úrovni.