Domov Kto sme Novinky História Galéria Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

Kontakt

Riaditeľka Ded

 • 055/466 71 77

 • 0918 969 005

 • riaditel.stos@ded.gov.sk

 • riaditelka@detskydomovstos.sk

 • Vedúca úseku starostlivosti

 • 055/48 92 29

 • 0918 879 457

 • ditakom50@gmail.com

 • Sociálni pracovníci

 • 055/466 72 11

 • 0918 879 456

 • socdedstos@gmail.com

 • Psychológovia

 • 055/466 72 11

 • 0918 879 456

 • psycholog.dedstos@gmail.com

 • Špeciálny pedagóg

 • 055/48 92 29

 • 0918 879 457

 • ditakom50@gmail.com

 • Hospodárka

 • 055/466 71 77

 • hospodar.ded.stos@gmail.com

 • Ekonóm účtovník

 • 055/466 71 77

 • ekonom.stos@ded.gov.sk

 • PaM

 • 055/466 71 77

 • mull.dedstos@gmail.com

 • 24h dostupnosť

 • 0918 969 005

 • Adresa

  Detský domov Štós

  Štós č. 125

  044 26 Štós

  Mapa