Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Zmena sídla!

Domov Kto sme Novinky História Program Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

Kto sme?

Ako funguje náš detský domov?

Detský domov Štós je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Zriaďovateľom zariadenia je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

viac informácii ->

Ako sa staráme?

V detskom domove Štós sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v domácom prostredí zamestnanca detského domova (profesionálne rodiny) alebo v samostatných skupinách, kde starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského domova.

viac informácii ->

Profesionálne rodiny

Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova. Ide o domáce prostredie zamestnanca detského domova, v ktorom poskytuje starostlivosť určenému počtu detí.

viac informácii ->

Rodinné domy

Image
Image

Anjelik

novinky->

V rodinnom domčeku Anjelik sídliacom v mestečku Medzev nás býva desať detí. Takmer všetko voľný čas trávime na športových a záujmových krúžkoch v umeleckej skole. Môžeme sa pochváliť šikovnou bežkyňou, ktorá nás pravidelne prezentuje a zbiera ocenenia na rôznych súťažiach. V auguste 2014 náš domček vyhral prvé miesto v bowlingovom turnaji detského domova a na Vianoce 2014 sme získali diplom za najkrajšiu vianočnú výzdobu.
Adresa: Revolučná 32 044 25 Medzev
Telefón: 055/671 13 04
Image
Image

Čertík

novinky->

My, Čertíci bývame na tichej ulici mestečka Medzev. Fungujeme od roku 2005 ako prvá samostatná skupina detského domova. Zloženie domčeka je pestré, veď aj preto sme si vyslúžili meno Čertík. V našom malom domčeku býva osem detí. Svoj voľný čas sa snažíme využiť plnohodnotne, a preto s našimi vychovávateľmi spoločne tvoríme a vyrábame výrobky z rôznych materiálov, ktorými potom obdarúvame všetkých naokolo. Naposledy sme dostali pochvalu za najkrajšie uprataný a najčistejší domček.
Adresa: Prochotská 12 044 25 Medzev
Telefón: 055/466 33 45
Image
Image

Dúhový domček

novinky->

Dúhový domček ako posledný sídli v areály Detského domova Štós. Veľké sťahovanie náš domček ešte len čaká. V domčeku žijeme desiati, vo výraznej prevahe dievčat. Začiatkom roka 2015 sme si vďaka ľuďom, ktorí finančne podporili náš projekt „Zamestnaj moju hlavu aj ruky a urobím ti radosť“ cez nadáciu Orange zriadili pracovnú dielňu kde sa učíme narábať s drevom a zhotovovať pekné výrobky. Takto môžeme svoj voľný čas tráviť užitočne a zároveň si rozvíjame svoju kreativitu, schopnosti a pracovné zručnosti.
Adresa: Štós č.125 04426 Štós
Telefón: 055/674 09 63
Image
Image

Tanečníci

novinky->

Domček Tanečníci sa nachádza na konci dedinky Jasov smerom na dedinku Poproč. Voláme sa tak preto, lebo milujeme hudbu, tanec a pohyb :) Je nás tu desať detí, z toho dve dievčatá a fungujeme tu ako jedna veľká rodinka. Veľmi radi sa zapájame do rôznych súťaží, čoho dôkazom sú aj naše dve tohtoročné víťazstvá. V apríli 2015 sme získali titul „ZLATÁ VAREŠKA“ za výborné koláčiky a rôzne iné maškrty. V máji 2015 sme vyhrali súťaž o najkrajšiu záhradu. Do všetkého dávame naše nadšenie, tvorivosť, fantáziu a robíme to s veľkým elánom a láskou. Ak sa nám podarí zvíťaziť je to pre nás to najkrajšie a veľmi sa tomu tešíme.
Adresa: Popročská č.297 04423 Jasov
Telefón: 055/466 49 92


Zmena sídla