Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Zmena sídla!

Domov Kto sme Novinky História Program Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

Kontakt

Riaditeľka Ded

 • 055/243 30 41

 • 0918 969 005

 • riaditel.stos@ded.gov.sk

 • riaditelka@detskydomovstos.sk

 • Vedúca úseku starostlivosti

 • 055/243 30 46

 • 0918 879 457

 • ditakom50@gmail.com

 • Sociálni pracovníci

 • 055/243 30 45

 • 0918 879 456

 • socdedstos@gmail.com

 • Psychológovia

 • 055/243 30 44

 • 0918 879 456

 • psycholog.dedstos@gmail.com

 • Špeciálny pedagóg

 • 055/48 92 29

 • 0918 879 457

 • ditakom50@gmail.com

 • Hospodárka

 • 055/243 30 42

 • hospodar.ded.stos@gmail.com

 • Ekonóm účtovník

 • 055/243 30 43

 • ekonom.stos@ded.gov.sk

 • PaM

 • 055/243 30 43

 • mull.dedstos@gmail.com

 • Pokladník, registratúra

 • 055/243 30 42

 • pokladnik.cdr.stos@gmail.com

 • 24h dostupnosť

 • 0918 969 005

 • Adresa

  Centrum pre deti a rodiny Medzev

  Kováčska 85

  044 25, Medzev

  Mapa

  

  Zmena sídla