Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Domov Kto sme Novinky História Program Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou platí v celom zariadení PRÍSNY ZÁKAZ NÁVŠTEV. Prosím, rešpektujte to, chránite to najcennejšie – život a zdravie detí aj seba.

Zároveň si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že:
  • sledujeme informácie
  • máme plán preventívnych opatrení
  • máme plán krízových opatrení v prípade podozrenia, výskytu Covid 19 a karantény
  • v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená

V prípade krízového stavu budú činnosti CDR zredukované na minimálny rozsah.

Informácie Vám poskytnú sociálne pracovníčky na č. 0918 879 456,055/466 72 11, e-mail: socdedstos@gmail.com

Ak by ste nám chceli akokoľvek pomôcť, prosím kontaktujte nás: 0918 969 005, e-mail.: riaditeľka@detskydomovstos.sk

Ďakujeme!