Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Zmena sídla!

Domov Kto sme Novinky História Program Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

História

1.1.1951

Detský domov Štós vznikol ako detský domov pre deti predškolského veku.

1.1.1954

Zariadenie bolo premenované na Detský domov Štós pre deti do 3 r. veku.

12.7.1954

Prvé dieťa bolo osvojené.

1962

Zaviedla sa individuálna výchova detí – každá sestra si brala vo svojom voľnom čase 1-2 deti domov.

1977

Prvé deti sa podarilo začleniť do MŠ.

2000

Prvé dieťa bolo umiestnené do profesionálnej rodiny.

2005

Presťahovanie prvej samostatnej skupiny detí do rodinného domu (deti predškolského veku).

11.12.2012

Presťahovanie samostatnej skupiny – otvorenie rodinného domu Anjelik

1.3.2013

Presťahovanie samostatnej skupiny – otvorenie rodinného domu Tanečníci

1.3.2014

Detský domov Štós sa na základe ust. § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menil na domov detí.Zmena sídla